اربعین حسینی و سیزده آبان| ویکی پدیا فارسی

اربعین حسینی و سیزده آبان

با سلام به دوستان خوبم.خیلی از دوستان رو میبینم که آماده رفتن به حرم امام حسین و کربلا و نجف وکوفه و سامرا میشوند وما هم مثل سالهای قبل مدرسه رو بهانه قرار دادیم و از زیر مسئولیت شانه خالی میکنیم .از دوستان خوبم التماس دعا دارم که دعا کنند قسمت ما هم بشود.ممنون.هر کس زائر امام هست فقط برام دعا کنه که اخلاق خوبی داشته باشم و با همه چه خوب و بد خوب باشم.اخلاق آدمیت داشته باشم.اخلاق جدمون آدم.

در ضمن سیزده آبان نزدیک است و به کوری چشم دشمنان و اونهایی که فکر میکنند از آمریکا سودی عاید ما میشود اشتباه میکنند به گفته رهبرمون آقای خامنه ای آمریکا برای ما نفعی ندارد و همیشه دروغگوست و فقط میخواهد افکارمون رو به دروغ به اشتباه بیندازد.مرگ بر آمریکا.البته اگر آمریکا به ما منفعتی میداد من به قدرت عقل اونها شک میکردم .چون هیچ وقت نمیخواهد که ما قدرتمند بشویم و در برابر اونها بایستیم.پس تمام حرفهایشان دروغ و پوچ هست.